Groene Hart Archieven

Geheimschrift

Geheimschrift ​Leerlingen maken kennis met het archief en geheimschrift. Ze leren wat een archief is, waarom archieven bewaard worden en dat ze zelf ook met archieven te maken hebben. Niet alle stukken zijn goed leesbaar. Wat zijn de consequenties voor het begrijpen van de inhoud. Hoe ontcijfer je zo’n stuk en wat als er doelbewust iets ‘onleesbaar’ is gemaakt. Inclusief een spannende rondleiding door het archief.