Cultuurhuis Garenspinnerij

Piet Mondriaan

Piet Mondriaan

Groep

5-6 / 7-8

Groepsgrootte

max 30

Project

Piet Mondriaan

Soort

Actief, productief, reflectief

Korte beschrijving

We gaan aan de slag met Piet Mondriaan! In 2 lessen wordt verteld wie hij was, wat zijn werkwijze was en hoe zijn werk ontwikkelde. Dit aan de hand van veel verschillende voorbeelden. In de eerste les gaan de kinderen werken aan een tekening naar de werkelijkheid, die ze daarna gaan abstraheren. In de tweede les gaan leerlingen werken met rood/geel/blauw en wit papier en zwarte stroken papier in verschillende diktes. Op jaren 20/30 Jazz en BoogieWoogie werken de kinderen in de les om de context van Mondriaan’s tijd te ervaren. De kinderen gaan hierbij aan de slag met een eigen compositie/vlakverdeling in de geest van Mondriaan. Het leuke van deze workshop is, dat kinderen inzicht krijgen in een werk/denkproces van een kunstenaar en je op deze manier meer begrip kweekt voor Mondriaan als onderdeel van ons cultureel erfgoed.

Duur van de activiteit

2x 1 uur

Technieken

Tekenen en knippen/plakken

Doelen en Competenties

Oriënteren:  
Hier staan de vragen centraal: Wie was Piet Mondriaan? (Leerlingen maken kennis met Mondriaan en kunnen zich openstellen voor zijn beeldtaal en het cultureel erfgoed waar deze schilder deel van uitmaakt)
Wat was zijn werkwijze? (Leerlingen kunnen tijdens beeldbeschouwing relatie leggen tussen de middelen van Mondriaan (beeldaspecten en materiaalgebruik) en de betekenis hiervan.)

 

Onderzoeken:

Hier staat de vraag centraal: Hoe kan ik een naar de werkelijkheid getekend object zo abstraheren dat alleen de kern van het object overblijft? (Leerlingen maken een eigen tekening naar de waarneming waarbij zij kennis maken met figuratie als vorm.
Leerlingen kunnen a.d.h.v. Mondriaan als bron onderzoeken hoe zij de werkelijkheid kunnen abstraheren tot composities en kleurvlakken).

 

Uitvoeren:
Leerlingen maken een rood/geel/blauw/zwart/witte compositie m.b.v. gekleurd papier en maken met hun compositie bewuste keuzen om de essentie van hun tekening weer te geven.

 

Evalueren:

Hier staan de vragen centraal: Heb je een balans/evenwicht in je compositie verkregen? (leerlingen vertellen over het verloop van hun werkproces)
Waarmee ben je wel of niet tevreden? Welke van de werkstukken gemaakt door de klas spreekt je wel of juist niet aan en waarom dan? (leerlingen spreken hun waardering uit voor eigen product en het werkproces van anderen)

 

Materiaal aanwezig op school

A3 papier wit, rood/geel/blauw papier, A4, eventueel zwarte stroken. Potloden en kleurpotloden, lijm en schaar.

Locatie

Op de basisschool zelf, of Cultuurhuis Garenspinnerij.

Vervoer

n.v.t

Thema/aansluiting

Nederlandse kunstgeschiedenis, moderne kunst

Kerndoelen

2, 54, 55, 56

Prijs

PO: €73,00