Museumgouda

Samen kijken, meer zien

Samen kijken, meer zien

Titel activiteit

Samen kijken, meer zien

Groep

4 t/m 8

Groepsgrootte

30

Planning

Deze les kun je boeken in de   periode 26 juni 2019 t/m oktober 2019

Korte beschrijving

In deze museumles staat   kijken naar kunst centraal, aan de hand van een bijzondere kunstbeschouwingsmethode:   Visual Thinking Strategies, kortweg VTS. Bij VTS is de museumdocent geen bron   van kennis. Maar faciliteert een gesprek tussen leerlingen volgens een vast   patroon met open vragen. Kennis van en ervaring met kijken naar kunst is niet   nodig. Wél de wens om stil te staan bij wat je ziet, je te verwonderen en te   onderzoeken. VTS wordt al 15 jaar succesvol uitgevoerd door musea wereldwijd.   Naast het kijken en bespreken van enkele kunstwerken kent elke les een   creatieve verwerking. Deze les hoort bij de tentoonstelling Lage Landen. Een   reizende tentoonstelling met schilderijen uit het depot van het Rijksmuseum.   De resultaten van de les, gemaakt door leerlingen uit heel Nederland, worden   gepresenteerd in “Mijn lage land”, een digitaal museum.

soort

interactief

Duur van de activiteit

1 uur

doelen

  •   Leerlingen leren om in een open gesprek met   respect voor elkaar en het kunstwerk een schilderij te bekijken

Competenties en skills 21ste

  •   Kritisch denken
  •   Sociale vaardigheden
  •   Communiceren

Materiaal aanwezig op school

nvt

Locatie

Museum Gouda

Thema/aansluiting

-kunstbeschouwing

 

Kerndoelen

Nederlands:   kerndoelen 1, 2 en 12

Kunstzinnige   oriëntatie: kerndoel 56

 

prijs

€ 70,00 per groep

 

N.B. Deze les wordt ook   aangeboden via de Brede School Gouda