Jeugdtheaterhuis

Jeugdtheaterhuis... Je eigen voorstelling

Jeugdtheaterhuis... Je eigen voorstelling

 Jeugdtheaterhuis…   Je eigen eindvoorstelling!

Discipline

Theater/Musical

Groep

Groep 8 primair onderwijs

Groepsgrootte

1 groep (max 30 leerlingen)

Soort

Maken van de eindvoorstelling groep 8

Korte beschrijving

Onder begeleiding van één of meerdere docenten (spel, zang en dans) van het Jeugdtheaterhuis maken leerlingen uit groep 8 en de groepsleerkracht een eindvoorstelling – helemaal gebaseerd op hun eigen levens en herinneringen. Iedereen is anders, dus iedere voorstelling is een unieke weergave van de groep leerlingen die de voorstelling speelt. Zo zorgen we samen voor een prachtige afsluiting van het basisschooltraject! Dit project kan ook in combinatie met de voorbereidende Masterclass worden

Duur van de activiteit

In overleg

Technieken

Toneelspelen, zingen, dansen

Doelen en Competenties

- De leerlingen maken gezamenlijk een eindvoorstelling, waarbij de inhoud procesmatig ontstaat.
- De leerlingen reflecteren op hun periode op de school en hun wensen voor de toekomst.
- De leerlingen zetten ervaringen, gevoelens en wensen om in theatraal materiaal dat gebruikt wordt tijdens de voorstelling.
- De leerlingen spelen voor de school en familie hun eigen voorstelling.

 - De leerlingen maken kennis met de kracht van de verwondering bij theater en/of musical en zetten dit binnen eigen spel in.
- De leerlingen krijgen training in stemgebruik en verstaanbaarheid op het toneel.
- De leerlingen ontwikkelen bewustzijn van hun aanwezigheid op het toneel.
- De leerlingen maken kennis met theatrale afspraken en vaardigheden.

De leerlingen werken aan durf, presenteren, reflecteren, samenwerken, luisteren, verbeelden, zingen en bewegen.

 

Materiaal aanwezig op school

Geluidsinstallatie met aux aansluiting (Mini   Jack voor telefoon), verder in overleg.

Locatie

School

Vervoer

N.v.t.

Thema/aansluiting

Deze workshop is verbonden aan het maken en spelen van de eindvoorstelling van groep 8.

Kerndoelen

Kunstzinnige oriëntatie: 54 en   55

21st century skills

Deze workshop ondersteunt de volgende 21e eeuwse vaardigheden: Creatief denken, samenwerken, communiceren, sociale culturele vaardigheden.

Prijs

Op aanvraag.

Extra info/link

Er moet vooraf in overleg bepaald worden of de focus ligt op theater of musical, i.v.m. de keuze van de begeleidende docent.

Tijdens het repetitieproces ontvangt de groepsleerkracht enkele opdrachten om met de klas buiten de repetitietijd uit te voeren.

Het ontwerpen en maken van decor en kostuums val ook buiten dit project en is aan de school, leerlingen, familie e.d.